Reiswegen worden berekend.
III

HOE ZIET JOUW NIEUW BUSPLAN ERUIT?

This is an error message!
BEKIJK DEZE ROUTE OP DE KAART
II

33
DANSAERT -LOUIZA

Om de continuïteit van de voetgangerszone in het centrum te verzekeren wenst de Stad Brussel een buslijn in te leggen in de Brusselse binnenstad. Die lijn moet alle hoog- en laaggelegen locaties van de stad met elkaar verbinden en instaan voor de bediening van alle belangrijke commerciële en toeristische trekpleisters in de binnenstad.
De bedoeling is om voor die nieuwe 'citybus'-lijn elektrische minibussen in te leggen die 's nachts zullen worden opgeladen. De lijn zal de verbinding vormen tussen de Dansaert- en de Louizawijk via de voetgangerszone.
Deze lijn zal in dienst genomen kunnen worden zodra de eerste elektrische minibussen geleverd zijn, naar alle verwachting in juni 2018.

OUDE ROUTE
BEKIJK SCHEMA
NIEUWE LIJN
33
info

NIEUWE LIJN
33
info

LOUIZA
POELAERT
KLEINE ZAVEL
+
Verbinding met
GROTE ZAVEL
+
Verbinding met
GRAND-PLACE
+
Verbinding met
BEURS
+
Verbinding met
SAINT-GERY
DANSAERT
+
Verbinding met

De CO2-uitstoot voor dit traject is 270g. Met de auto zou dit 388g zijn. (Berekenmethode).

Om de gemiddelde CO2 uitstoot (in gram) van uw reis met het openbaar vervoer te kennen, gebruiken we de volgende methode: de lengte van uw traject in km vermenigvuldigd met de gemiddelde uitstoot factor per passagier en per kilometer van de MIVB-voertuigen.
De gemiddelde uitstoot factoren van de MIVB-voertuigen zijn de volgende:

  • Metro: 20g CO2 /(km*passager)
  • Tram: 30g CO2 /(km*passager)
  • Bus: 110g CO2 /(km*passager)
  • Trein (NMBS): 26g CO2 /(km*passager)

Het resultaat wordt vergeleken met de uitstoot van een wagen die hetzelfde traject volgt. De lengte in kilometer van uw traject wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde uitstootfactor per passagier en per kilometer van een wagen.
Gemiddelde uitstootfactor van een wagen is 158g CO2 /(km*passagier)

Meer info over deze lijn
II
This is an global error message!